Bilgilendirme İletisi

Aşağıdaki bilgi metni düzenli aralıklarla DBB e-posta iletişim listesinde yayınlanır:

DBB nedir?

DBB, bir Katılımcı Onay Sistemi oluşturmak üzere bir araya gelmiş olan bir gruptur. Doğal üretim yapan üreticiler ile bilinçli alıcıları yakınlaştırmayı, aralarındaki etkileşimi ve teması artırmayı, karşılıklı güven oluşturmayı ve üreticilerden doğrudan ürün alımını kolaylaştırmayı amaçlar.

DBB içinde bir satış sitesi veya lojistik (nakliye/teslim) hizmeti sunan özel bir yapı yoktur. Katılımcılar üreticilerden bireysel veya toplu siparişler yapabilir, ödemeyi de doğrudan üreticiye yapar. Bütün grup katılımcıları, ürünlerin nakliyesi ve teslimiyle ilgili olarak, tek tek üreticilerin sunabildiğinin ötesinde kolektif ve yenilikçi çözümler geliştirmeye ve yardımlaşmaya teşvik edilir (semt grupları, ortak siparişler, üreticilere destek ve mekan sağlama, vs.)

DBB’nin işleyişi Katılım ve İşleyiş İlkeleri ve DBB Web sitesindeki diğer metinlerle düzenlenir.

Nasıl sipariş veririm, nasıl ürün temin ederim?

DBB üreticileri ürün listelerini ve açıklamalarını e-posta listesinde duyururlar. Her üreticinin kendine özgü koşulları, üretim biçimleri ve üretim sınırları vardır. Bu nedenle ürün fiyatlarında, sipariş alma ve ürün teslim yöntemlerinde farklılıklar olabilir. DBB üreticilerinin kısa tanıtımlarını ve iletişim bilgilerini üreticiler sayfasında görebilirsiniz: https://ankaradbb.wordpress.com/dbb-ureticileri-listesi/

Gruba yeni giren arkadaşlar öncelikle bu listeden üreticilerimizin profillerini inceleyip ürünleri hakkında genel bilgi edinebilirler. Güncel ürün listelerini bir arada tutmak gibi çözümler için geçmişte çok emek verdik ama zorluklarının üstesinden gelemedik. Şu anki işleyişte türetici olarak başta yapmamız gereken, dikkatimizi çeken üreticileri yakın takibe almamız, o üreticinin paylaşımlarını takip edip, kendileriyle sıcak ilişki kurmamız. DBB e-posta listesindeki paylaşımlara göz attığımızda aktif olan üretici sayısı bellidir. Hangi üretici ne satıyor, listelerinde ve paylaşımlarında rahatlıkla görülebilir. Hatta ürünleri ilginizi çeken arkadaşların isimlerini bir yere kaydedip, gerekiyorsa kendilerine doğrudan sorular sorabilir veya ürün listelerini bilgisayarınızda küçük bir dosya olarak arşivleyebilirsiniz. Olmadı, acil bir ürüne ihtiyacınız olup da bulamadığınızda grubun geneline “x ürünü üreten arkadaşımız var mı” derseniz ilgili arkadaş el kaldıracaktır.

DBB katılımcısı olmasanız da, DBB’de yer alan üreticilerin tanıtım sayfalarına ve iletişim bilgilerine erişebilirsiniz. Onlarla birebir temas kurup bireysel veya toplu ürün siparişi yapmanın yollarını öğrenebilirsiniz.

DBB e-posta listesinde ne tür iletiler paylaşılır?

DBB-posta listesi öncelikle, DBB üreticilerinin ürünleri ve üretim süreçlerine yönelik bilgilendirmeleri ve katılımcıların bu konulara yönelik soruları için kullanılır. DBB üreticisi olarak kabul edilmemiş olan üreticilerin ürün tanıtımları yapılamaz. Katılımcıların toplu sipariş (grup olarak bir veya fazla üreticiden birlikte sipariş verme) çağrılarını grupla paylaşmaları da teşvik edilir. E-posta iletişim listesinde ayrıca, grubun ana ilgi alanlarıyla (doğal üretim, topluluk destekli tarım, küçük ölçekli çiftçilik, ekolojik arazi yönetimi vs.) ilişkili konularla ilgili eyleme dönük davetler (örn. çalıştay, seminer, kampanya katılım çağrıları) de paylaşılabilir. Grup e-posta listesi bu kapsam dışındaki e-postalar için uygun değildir.

Üretici ile birebir iletişimin yeterli olduğu durumlarda (özel sorular, sipariş talepleri vs.), iletilerinizi grubun tamamına değil yalnızca üreticinin e-posta adresine göndermenizi rica ediyoruz. Ayrıca, yeni bir konu/soru söz konusu olduğunda önceki yazışma zincirlerine devam etmek yerine açıklayıcı bir konu başlığıyla yeni bir yazışma zinciri başlatmanız daha uygun olur.

“İletiler posta kutumu dolduruyor” diyorsanız

İletileri klasörler/etiketler altında gruplamayı deneyebilirsiniz.  Trafiği yüksek olan e-posta listelerinin hepsi için bunu yapabilirsiniz. Yönergeler için bkz.: https://ankaradbb.wordpress.com/dbb-ankara-e-posta-iletisim-listesi/

DBB üreticilerinin güvenilir, ürünlerinin doğal olduğundan nasıl emin olabilirim? 

DBB’nin bu soruya temel yanıtı, güven olgusunun kişisel olduğu ve üçüncü kişi veya gruplara havale edilemeyeceğidir. Güven ise ancak üreticiyi bire bir tanımakla, üretim koşulları ve üretim biçimleriyle ilgili bilgilere erişmekle mümkündür. DBB’nin amacı katılımcılarla üreticilerin etkileşimini artırmak, üreticilerden sağlıklı bilgi akışını sağlamak ve katılımcı geri bildirim ve gözetim mekanizmaları oluşturmaktır.

Moderatörlerin en başta yaptığı inceleme dışında, üreticilerin ve ürünlerin doğal üretim ölçütlerine uygunluğunun ‘denetimini’ yapan belirli bir grup veya kurul yoktur. Denetim/gözetim sorumluluğu tek tek ve kolektif olarak bütün katılımcılarının üzerindedir.

Denetim/gözetim sürecine nasıl katkı verebilirim?

Katılımcılar üreticilerin temas bilgilerini kullanarak üreticilere ulaşabilir, üretim alanlarına bireysel veya toplu ziyaretler yapabilirler. Edindikleri ürünlerin nitelikleri, üretici ile olan etkileşimleri ve ziyaretlerden edindikleri bilgileri, olumlu-olumsuz deneyimlerini ve varsa kuşkularını moderatörlere ve gerekirse tüm gruba iletebilirler. Bunları yaparken grubun Katılım ve İşleyiş İlkelerinde belirtilen yolu izlemeleri beklenir (17 ve 18. maddeler):

  • DBB katılımcıları, DBB üreticileri ve ürünleriyle ilgili görüşlerini ve geri bildirimlerini öncelikle üreticinin gelişmesinin sağlanması yönünde kullanırlar.
  • Herhangi bir katılımcı, herhangi bir DBB üreticisinin grup ilkelerine aykırı hareket ettiği veya gruba sunduğu ürünlerin doğal ürün ölçütlerine uymadığı yönünde bir gözlemde bulunur veya kuşku içinde olursa, bu durumu öncelikle üretici ile paylaşarak çözüm için girişimde bulunur. Sorun bu şekilde çözülemezse durumu DBB moderatörlerine bildirir. Sorun yine devam ederse, söz konusu durumu veya kuşkuyu, çözüme yönelik yapıcı bir dille bütün grubun gündemine taşıyabilir.

Ürün listelerine erişim, sipariş verme ve nakliye konularında daha etkin çözümler bulunamaz mı?

DBB grubu yalnızca bir Katılımcı Onay Sistemi (KOS) olarak işlev görmektedir. DBB’nin iletişim altyapısı kullanılarak semt grupları ve benzeri Topluluk Destekli Üretim (TDÜ) oluşumları örgütlenebilir; böylece ürün listelerine kolay erişim, sipariş toplama ve dağıtım gibi işler ortaklaştırılabilir. Kooperatif ve benzeri oluşumların gerçekleşmesi için de duyurular, çağrılar ve paylaşımlar yapılabilir. Bireysel veya kolektif dağıtım birimleri oluşturularak katılımcı dağıtım fikri hayata geçirilebilir.

DBB’de kararlar nasıl alınır?

DBB grubunun ilkelerinin belirlenmesi, güncellenmesi ve grubun işleyişi ile ilgili kararlar dört kişilik moderatörler kurulu tarafından alınır ve uygulamaya konur. Moderatörler karar süreçlerinin olabildiğince katılımcı olması için çaba gösterirler. Nihai kararları konsensüs ile alırlar. Katılımcıların görüş ve önerilerini moderatörlere iletmesini, grup buluşmalarına ve yönelim toplantılarına katılmalarını teşvik ederler.

Etkin bir katılımcı olma davetimiz

DBB moderatörleri, bütün katılımcıları, birer izleyici olmak yerine imkanları dahilinde DBB üreticilerinden ürün temin etmeye, üretim ve satış konularında üreticilere destek olmaya, grup iletişimine olumlu katkılar vermeye ve nihai olarak üretim süreçlerinin bir parçası (birer türetici, eş-üretici ve asli üretici) olmaya davet eder.

Reklamlar