DBB ÜRÜNLERİ VE ÜRETİCİLERİ

> ENGLISH

DBB grubuna dahil olan üreticilerin listesini bu sayfada bulabilirsiniz. Grup moderatörleri, gerekirse gruba danışarak, DBB’ye başvuran üreticinin grup  için uygun olup olmadığına karar verirler. Ancak her durumda üreticilerin denetlenmesi ve gerektiğinde yönlendirilmesi bütün grup katılımcılarının ortak sorumluluğudur. 

Bir DBB üreticisi olmak için başvuru prosedürünü bu sayfada bulabilirsiniz.  

ÖNEMLİ NOT: DBB GRUBUNUN ÖZDENETiM KAPASİTESİNİN AŞILMAMASI İÇİN GRUBA BİR SÜRE YENİ ÜRETİCİ KABUL EDİLMEYECEKTİR .

DBB grubu “yerel üretim-yerel tüketim” ilkesine değer verir. Ancak Ankara’ya uzak olmakla birlikte, doğal üretim noktasında çok özel ve önemli işler yapan üreticilerimizi desteklemeye devam etmekteyiz.

DBB ağında “doğal ürün” tanımlamasıyla kastedilen, organik tarım standartlarının altında olmayan (yani sistemik kimyasalların kullanılmadığı) ve mümkün olduğunca bunun da ötesinde doğaya, biyoçeşitliliğe ve insan sağlığına saygılı yöntemlerle üretilen ürünlerdir. Belirli üretim kalemleri için DBB doğal ürün ölçütlerini bu bağlantıda bulabilirsiniz.

‘Organik ürün sertifikası’ DBB grubu için bir koşul değildir. Burada amaç hem sertifika kuruluşlarının aracılığından kurtulmak, hem de organik tarımın da ötesinde, doğal tarım yöntemlerini teşvik etmektir. Ürünler ve üretim yöntemleri konusunda temel ölçümüz karşılıklı güvendir. İmkan olduğu ölçüde, grup katılımcılarının üretim alanlarını bireysel veya topluca ziyaret etmesi teşvik edilir. 

Bireysel üreticiler/aileler dışında, DBB ağına ürün tedarik edebilen bir diğer üretici kategorisi, belirli bir kırsal bölgedeki üreticilerin bir araya gelerek oluşturduğu, ekolojik çalışmalar yapan kolektiflerdir. Bu durumda, ürünleri tedarik eden bileşenin, kolektifte yer alan üreticilerin iletişim bilgilerini gruba duyurması, onlara doğrudan ulaşılıp ürün teminine imkan sağlaması beklenir.

Reklamlar