GÜVEN VE GÖZETİM

Bir katılımcı onay sistemi (KOS) olarak DBB, üreticilerin denetimini merkezi bir yolla değil, katılımcı şekilde yapar. Güven olgusu üçüncü kişilere/kuruluşlara havale edilmez. İnsanlar sürece katıldıkları, üreticileri tanıdıkları derecede güven inşa ederler, veya etmezler.

DBB’nin görevi sağlıklı bir KOS işleyişi sunmak; üreticiler ve alıcılar arasında karşılıklı güven oluşturabilecek etkileşim imkanları sağlamaktır.

Üreticilerin denetimini/gözetimini en doğal ve insani haliyle; iletişim ve etkileşimi maksimize ederek yapmaya çalışıyoruz. Üreticileri birebir tanıyarak, alanlarını ziyaret ederek, sorular sorup yanıtlar alarak, geribildirim ve kolektif iletişim mekanizmalarını kullanarak.

KOS’nin alternatifi organik sertifikasyon sistemidir. Burada temel mekanizma üçüncü parti denetimleri ve analizleridir. Bu sistem doğayı ve insan sağlığını gözeten bir üretim tarzının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Günümüzde organik sertifikasyon sisteminin güçlü ve zayıf yönleri vardır. Burada bunları tartışmak istemiyoruz. Ancak, organik sertifikasyonun ve laboratuvar testlerinin bizler için yeter ölçüt olmamasının sebepleri vardır. Sertifikasyonun küçük üreticilere olan parasal maliyetleri bir yana; laboratuvar testleri belirli kimyasalları tespit etmek üzere ayarlanır. Diyelim ki bir üründe 100 farklı madde aranır. Fakat hile yapmak isteyen bir üreticinin ürününe katabileceği şeylerin sayısı bunun belki bunun on katıdır. Nasıl emin olabiliriz? Tabi ki laboratuvar testlerine karşı değiliz. Grup içindeki katılımcılar şeffaf bir süreçle istedikleri ürünleri analiz ettirip sonuçları grupla paylaşabilirler.

“Resmi/üçüncü parti denetimi olmadan doğal/hilesiz üretim konusunda üreticilere ve ürünlere nasıl güvenebiliriz?” sorusuna karşı biz, “Resmi/üçüncü parti denetimi, doğal/hilesiz üretim konusunda üreticilere ve ürünlere güvenmemiz için yeterli midir?”sorusunu soruyoruz. Eğer yeterli olmadığını düşünüyorsak, ne yapmamız gerekir? DBB grubu içinde bu sorunun cevabını birlikte oluşturuyoruz.

Katılımcı onay sistemlerinde topluluk ne kadar güçlüyse, insanların birbiriyle bağları ve iletişimi ne kadar güçlüyse, sistem o kadar güçlü olur. DBB moderatörleri gruba başvuran bir üreticinin DBB ölçütlerine uygun olup olmadığına karar verdiğinde sadece bir ilk değerlendirme yapmış olurlar. Grup üyeleri denetim (daha sempatik bir ifadeyle, gözetim) konusunda her zaman aktif olmaya davet edilir: Üreticilerin alanlarına ziyaretler yapabilir, sorular sorabilir, memnuniyetsizlik veya şüphe durumunda üretici ile diyaloğa geçebilir, sonuç alamazsa moderatörleri, bu da yetmezse tüm grubu devreye sokabilirler.

DBB üreticileri listesinde her üreticinin isminin yanında bir “Geribildirim Formu” bağlantısı vardır. Üreticiyle birebir etkileşimin yeterli olmadığı durumlarda herkes bunları kullanarak veya doğrudan iletişimle moderatörlere geribildirim verebilir. Bu şekilde çözüme kavuşmayan konular olursa da e-posta listesine yazılarak topluluğun bilgeliğine başvurabilir.

Herkesin farklı üreticilere olan güven derecesi farklı olabilir, zira güven kişisel bir meseledir. DBB moderatörleri bir yere kadar etkili olabilir, kimin kime ne kadar güveneceğini tayin edemezler. Tersi zaten katılımcı onay sisteminin ruhuna da aykırı olur.

Bu tür bir sistem ancak işbirliğiyle, uyumla ve sağlıklı ve etkili bir iletişimle yürür. Ve elbette, bu konularda büyük sorunlar yaşanması durumunda yürümeyebilir. Sonuçta her şey bize yani DBB katılımcılarına bağlıdır; yapabilirsek olur, yapamazsak olmaz.

——————————————————————————————
Bu konuyla ilgili Web sitemizden bir alıntı:

Grup moderatörleri, gerekirse gruba danışarak, DBB’ye başvuran üreticinin grup için uygun olup olmadığına karar verirler. Ancak her durumda üreticilerin denetlenmesi ve gerektiğinde yönlendirilmesi bütün grup katılımcılarının ortak sorumluluğudur.

Ve grup ilkelerinden ilgili olanlar (https://ankaradbb.wordpress.com/ilkeler):

10. DBB ağına katılmak isteyen üreticiler, moderatörler kuruluna yaptıkları başvurunun olumlu değerlendirilmesi durumunda ‘DBB üreticisi’ olarak onaylanırlar. Ancak DBB üreticilerinin sunduğu ürünlerin temiz, güvenilir, doğal ve doğa dostu olup olmadığına karar verme sorumluluğu nihai olarak tek tek DBB katılımcılarına aittir.

11. DBB üreticileri, üretim yöntemleri ve ürünleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri grubun erişimine sunarlar. Katılımcılarının kendileriyle doğrudan temas kurabilmelerine, sorular sorabilmelerine ve üretim süreçlerine tanıklık etmelerine imkan sağlarlar. Tanıtım sayfalarını ve ürün listelerini güncel tutmaya gayret ederler.

17. Katılımcılar mümkün oldukça üretim süreçleri hakkında bilgi edinir, yerinde gözlem ve denetim yaparlar. Ayrı ayrı ya da toplu olarak üretim alanlarına ziyaretler gerçekleştirebilirler. Ancak bu ziyaretler üreticileri üretimlerinden alıkoyacak, üreticiyi gereksiz yere meşgul edecek şekilde yapılamaz.

21. Herhangi bir katılımcı, herhangi bir DBB üreticisinin grup ilkelerine aykırı hareket ettiği veya gruba sunduğu ürünlerin doğal ürün ölçütlerine uymadığı yönünde bir gözlemde bulunur veya kuşku içinde olursa, bu durumu öncelikle üretici ile paylaşarak çözüm için girişimde bulunur. Sorun bu şekilde çözülemezse durumu DBB moderatörlerine bildirir. Sorun yine devam ederse, söz konusu durumu veya kuşkuyu, çözüme yönelik yapıcı bir dille bütün grubun gündemine taşıyabilir.

Reklamlar