DBB KATILIM VE İŞLEYİŞ İLKELERİ

ENGLISH

 1. Bu grup yalnızca Ankara’da ikamet eden bireylerin ve Ankara’ya doğal ürün temin edebilecek üreticilerin katılımına açıktır.
 2. Grup yediği ve yedirdiği besinlerin üretimi, nakliyesi ve tüketilmesinde üzerine düşen sorumluluğu almaya hazır, harcadığı parayla neye ve kime güç verdiğinin bilincinde olan insanlardan oluşur.
 3. DBB, duyarlı üreticilerle alıcıları yakınlaştırmayı, iletişimi artırmayı, karşılıklı güven oluşturmayı hedefler ve her türlü aracısız ürün temini yöntemini destekler.
 4. DBB e-posta iletişim listesi yalnızca ‘doğal ürünlere aracısız erişim’ amacına yönelik iletiler için kullanılır. Bu kapsamda  (1) DBB üreticilerinin üretim süreçleri ve ürünleri hakkındaki bilgilendirmeleri ve katılımcıların bunlara ilişkin soruları (2) Doğal üretimler ve ürünlere aracısız erişim konusuyla ilişkili toplantı, çalıştay ve benzeri buluşmalara yönelik davetler vardır. E-posta listesi, bu tür eyleme dönük amaçlar dışında ürün tanıtımları, genel bilgilendirmeler ve paylaşımlar için kullanılamaz. 
 5. DBB moderatörleri, DBB üreticilerinin tanıtımından, ürünlerin nakliyesinden, dağıtımından veya ödemelerinden sorumlu değildir. Bu işler bütünüyle üreticilerin kendi sorumluluğundadır. Grup olarak yapılan toplu sipariş ve benzeri organizasyonlarda ise her katılımcı sorumluluğu paylaşır.
 6. Alıcı ile üretici arasındaki alışverişlerde teslim ve ödeme yöntemleri üretici ve alıcı arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Bu süreçteki bütün sorumluluklar doğrudan üreticilere ve alıcılara aittir.
 7. Katılımcıların DBB üreticilerine iletişim, tanıtım, sipariş toplama, nakliye ve ürün dağıtımında destek vermesi teşvik edilir. Bu kişiler katkılarından dolayı hiçbir maddi karşılık talep etmezler.
 8. Grup, doğal ürün tanımında, organik üretim standartlarını (sistemik kimyasal maddeler kullanılmaması) minimum ölçüt olarak kabul eder, ancak bunun da ötesinde doğa ve insan dostu olan tarım ve üretim yöntemlerine değer verir. Organik ürün sertifikası bir koşul değildir; üretici ile alıcılar arasındaki güven esastır.
 9. DBB üreticilerinin doğal ürün ölçütlerinin dışına çıkmalarını gerektiren istisnai durumlar olursa, üreticilerin, gerekçelerini de anlatarak bunu DBB grubuyla paylaşmaları ve bu durumun giderilmesi için bir perspektif/plan sunmaları gerekir. Geçici süre için izin verilebilecek istisnalar doğal ürün ölçütleri sayfasında belirtilmiştir.
 10. DBB ağına katılmak isteyen üreticiler, moderatörler kuruluna yaptıkları başvurunun olumlu değerlendirilmesi durumunda ‘DBB üreticisi’ olarak onaylanırlar. Ancak DBB üreticilerinin sunduğu ürünlerin temiz, güvenilir, doğal ve doğa dostu olup olmadığına karar verme sorumluluğu nihai olarak tek tek DBB katılımcılarına aittir.
 11. DBB üreticileri, üretim yöntemleri ve ürünleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri grubun erişimine sunarlar. Katılımcılarının kendileriyle doğrudan temas kurabilmelerine, sorular sorabilmelerine ve üretim süreçlerine tanıklık etmelerine imkan sağlarlar. Tanıtım sayfalarını ve ürün listelerini güncel tutmaya gayret ederler.
 12. Yerelde örgütlenmiş olan, doğa koruma ve/veya ekolojik yaşam çalışmaları yapan, üreticiler ile işbirliği içinde hareket eden kolektif oluşumlar DBB üreticisi olabilir, sipariş ve teslim organizasyonları yapabilir.
 13. DBB üreticileri, yakın çevrelerinde doğal (DBB doğal ürün ölçütlerine uygun) üretim yapan kişilerin ürünlerini sipariş listelerine koyabilirler. Bu şekilde sunulan her ürün için asıl üreticinin temas bilgilerinin duyurulması ve talep sahiplerinin doğrudan üreticiye ulaşabilmesine imkan verilmesi gerekir.
 14. DBB üreticileri, diğer DBB üreticilerinin ürünlerini sipariş listelerine koyabilir, satışını gerçekleştirebilir. Bu şekilde sunulan her ürünün birincil üreticisinin gruba bildirilmesi ve ürün fiyatlarının asıl üreticinin rızasıyla belirlenmesi esastır.  
 15. DBB katılımcıları bireysel veya grup halinde dağıtım birimleri olabilirler. Bu birimler bir veya daha fazla üreticinin ürünleri için sipariş formları oluşturabilir ve ürünlere kolay erişim yolları sunabilirler.Bu şekilde erişim kolaylığı sağlanan ürünler için son fiyatları üreticiler belirler. Dağıtım birimleri duyuruları için DBB e-posta listesini kullanılabilirler. Bu duyurularda üreticilerin kimlik ve iletişim bilgilerinin belirtilmesi gerekir. Bu şekilde erişim sağlanan ürünler için ödemeler doğrudan üreticiye yapılır. Bu bir dayanışma biçimidir ve ticari bir faaliyet değildir. Dağıtım birimleri ile üreticiler kendi aralarında, karşılıklı rıza temelinde yardımlaşabilir veya takas yapabilirler.
 16. Ekolojik duyarlılığı olan bütün gruplar gibi DBB de yerel üretim-yerel tüketim anlayışına değer verir ve destekler, fakat bu noktada kısıtılayıcı değildir. Duyarlı üreticilerin desteklenmesi ve ihtiyaç duyulan nitelikli ürünlere erişim önceliklidir.
 17. Organik ya da doğal ürünlerin temininde aracı olan, yani ürünlerin mülkiyetini üzerine alıp satışını yapan kuruluşlar ‘DBB üreticisi’ olamazlar ve kurumsal bir e-posta adresiyle haberleşme listesine üye olamazlar. E-postalarda ya da tanıtım sayfalarında bu tür kuruluşların reklamı yapılamaz, Web sitelerine bağlantı konulamaz.
 18. Katılımcılar mümkün oldukça üretim süreçleri hakkında bilgi edinir, yerinde gözlem ve denetim yaparlar. Ayrı ayrı ya da toplu olarak üretim alanlarına ziyaretler gerçekleştirebilirler. Ancak bu ziyaretler üreticileri üretimlerinden alıkoyacak, üreticiyi gereksiz yere meşgul edecek şekilde yapılamaz.
 19. DBB üreticileri ürünlerini, alıcılarla karşılıklı dayanışma çerçevesinde, uygun şekilde fiyatlandırmaya özen gösterirler.
 20. DBB katılımcıları, doğal ürünler ile endüstriyel ürünlerin nitelikleri ve üretim süreçleri arasındaki farkları ve bunların fiyatlara olan yansımalarını anlamaya çalışırlar. Emeği ve doğayı sömürerek maliyetleri dışsallaştıran kitlesel üretimlerin karşısında, doğa dostu yöntemlerle gerçek gıdalar üreten yerel üreticileri desteklerler.
 21. DBB katılımcıları, DBB üreticileri ve ürünleriyle ilgili görüşlerini ve geri bildirimlerini öncelikle üreticinin gelişmesinin sağlanması yönünde kullanırlar.
 22. Herhangi bir katılımcı, herhangi bir DBB üreticisinin grup ilkelerine aykırı hareket ettiği veya gruba sunduğu ürünlerin doğal ürün ölçütlerine uymadığı yönünde bir gözlemde bulunur veya kuşku içinde olursa, bu durumu öncelikle üretici ile paylaşarak çözüm için girişimde bulunur. Sorun bu şekilde çözülemezse durumu DBB moderatörlerine bildirir. Sorun yine devam ederse, söz konusu durumu veya kuşkuyu, çözüme yönelik yapıcı bir dille bütün grubun gündemine taşıyabilir.
 23. Grubun işleyişi bütünüyle sorumluluk ve gönüllülük esasına dayanır. Gruptan ayrılmak isteyen için herhangi bir yaptırım söz konusu değildir.
 24. Grup moderatörü veya moderatörleri, burada yazılı olan Katılım ve İşleyiş İlkeleri’ne aykırı davranan katılımcıları DBB sisteminden ve e-posta listesi üyeliğinden çıkarabilir.
Reklamlar