KATILIMCI ONAY SİSTEMİ NEDİR?

Aracısız gıda ağlarını / gıda topluluklarını tanımlarken kullanılan iki temel terim vardır:

  • KOS: “Katılımcı onay sistemi” (veya “katılımcı sertifikasyon sistemi”). KOS yapılanmaları bütün dünyada, temel olarak organik sertifikasyon sistemlerine alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. İnsanların bir araya gelip belirli ölçütler ve mekanizmalar oluşturmak yoluyla üreticilerini seçmelerini, gözetim ve denetimlerini kolektif olarak yapmalarını içerir.
  • TDT veya TDÜ: “Topluluk destekli tarım” veya “topluluk destekli üretim” ise, bir üretici ile bir alıcı/destekçi grubunun, iki tarafın da ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde işbirliği yapmasını içerir. Tipik olarak üreticiyle ön anlaşmalar/sezonluk alım garantileri, ortak nakliye çözümleri, sipariş toplama ve dağıtımda işbirliği gibi öğeler bulunur.

Bir TDÜ grubunun işleyişini bir üretici (veya üretici kolektifi) yürütebilir. Buna “üretici örgütlemeli TDÜ” diyebiliriz. Örnek olarak Güneşköy Bahçemiz projesini, TADYA’yı, Bayramiç Yeniköy’ü ve İmeceevi’ni verebiliriz. Burada üreticiler kendi iletişim ve dayanışma ağlarını oluştururlar. TDÜ’i alıcılar (türeticiler) de örgütleyebilir (“türetici örgütlemeli TDÜ”). Örneğin, Yeryüzü Derneği Tüketim Birlikleri veya BİTOT grupları. Tabi iki taraf birden de örgütleyebilir ve üretim-tüketim kooperatifi modelleri ortaya çıkabilir. Örneğin BÜKOOP.

Ana sayfada belirtildiği gibi DBB temelde bir KOS’dir. Bir TDÜ grubu olmak için fazlasıyla büyüktür, ancak işlevlerinden biri de TDÜ girişimlerini teşvik etmek ve kolaylaştırmaktır. Bu da yalnızca moderatörlerden değil bütün katılımcılardan beklenir.

DBB’nin bir KOS olarak işlevleri şunlardır: Üretici ve alıcı katılımlarını yönetmek, doğal ürün ölçütlerini geliştirmek ve istisnaları belirlemek, yazışma çerçevesini belirlemek ve gözetmek, geribildirimlere imkan sağlamak, üreticiler ile alıcılar arasındaki etkileşimi maksimize etmek, DBB üreticilerinin ve ürünlerinin genel görünürlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak, ilkelere aykırı hareket edenler varsa uyarmak ve en son çare olarak gruptan çıkarmak.

Reklamlar