DBB grubuna üretici olarak katılmak için başvuru prosedürü

DBB “yerel üretim-yerel tüketim” ilkesine değer verir. Ankara’ya uzak olmakla birlikte grubun başlangıcından beri bizimle birlikte olan değerli üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Ancak bundan sonra aramızda katılacak DBB üreticileri Ankara’ya yakın olmak temel ölçütlerimizden biri olacak.

DBB üreticilerinde aranan temel nitelik, doğal yaşam ve ekolojik üretimi bir felsefe olarak, bütüncül bakışla benimsemiş olmalardır. Kısmen doğal, kısmen de konvansiyonel üretim yapılması uygun bir nitelik değildir. Gruba katılmak isteyen üreticilerin öncelikle DBB’nin ‘doğal ürün’ ölçütlerine uygun üretim yapıp yapmadıklarını görmek için bu sayfayı  ziyaret etmelerini rica ediyoruz. Eğer Katılım ve İşleyiş İlkeleri‘ni de kabul ediyorlarsa, “dbb.moderasyon@gmail.com” adresine, aşağıdaki soruların cevaplarını içeren bir yazıyla başvurmalarını rica ediyoruz:

  • Üretim yeriniz neresidir, ürettiğiniz ürünler nelerdir?
  • Üretim yaptığınız toplam arazi miktarı (sebze, meyve, tahıl vs. için ayrı ayrı) ve baktığınız hayvanlar varsa çeşit ve sayıları nedir? 
  • Üretimde sistemik kimyasallar (zirai gübre, ot ve böcek ilaçları, hormonlar vs.) kullanıyor musunuz?
  • Bunları kullanmıyorsanız, kullandığınız alternatif/doğal yöntemler var mı?
  • Toprağın yapısını ve canlılığını korumak ve arazilerinizde biyoçeşitliliği teşvik etmek için kullandığınız yöntemler var mı?
  • Çiftliğinizde/üretim alanlarınızda çalışan ücretli işçiler var mı? 
  • İletişim bilgileriniz
  • DBB katılımcılarıyla iletişim için e-posta listesini ve diğer İnternet imkanlarını (tanıtım sayfalarını) düzenli şekilde kullanabilecek misiniz
  • DBB  katılımcılarının çeşitli sorularına cevap vermeye, imkanlarınız dahilinde üretim alanlarınızı ziyarete ve kolektif denetime açmaya hazır mısınız?
  • Üretim alanlarınızdan fotoğraflar

DBB moderatörleri başvuru yazınızı inceleyecek ve makul bir süre içinde katılımla ilgili kararlarını size ileteceklerdir.  Moderatörler bu kararı verirken, DBB ağında halihazırda var olan üreticilerin durumunu ve ürün tayflarını da göz önünde bulundurabilirler.

ÖNEMLİ NOT: DBB GRUBUNUN ÖZDENETİM KAPASİTESİNİN AŞILMAMASI İÇİN GRUBA BİR SÜRE YENİ ÜRETİCİ KABUL EDİLMEYECEKTİR .

 

Reklamlar